joomla templates top joomla templates template joomla

AKCJA ZIMA - TELEFONY KONTAKTOWE

chelmza.pl włącz . Opublikowano w Chełmża gminne

alt Drogi położone na terenie gminy dzielą się na drogi gminne i drogi wewnętrzne będące własnością gminy, a ich utrzymanie zależy od natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej gminy. Przyjęte zasady wykonywania usług zimowego utrzymania dróg w gminie są podporządkowane zapewnieniu przede wszystkim prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania komunikacji szkolnej. Dlatego najwyższy standard utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja autobusami szkolnymi i na drogach z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej.

Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 zlecone zostało  Firmie BIOS S.C. i Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Chełmży. Akcję swoim sprzętem wspiera również Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Chełmża.
Telefony kontaktowe:
Koordynator gminny ( dotyczy odśnieżania dróg gminnych) - Podinspektor ds. Dróg Łukasz Kowalski pod nr tel. 724 806 840 lub 609 799 468 lub  nr stacjonarny do UG w Chełmży 56/675 60 76 – 78 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, a we wtorki 7.30 – 15.30. 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych koordynują:
•   drogi powiatowe – koordynuje Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu  tel. 56 / 66 44 775
•   drogi wojewódzkie – koordynuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Toruniu tel. 56/66 44 035/037
•    droga krajowa nr 1  – koordynuje Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad Oddział Toruń tel. 56/658 40 60; 56/623 07 09; 696 629 830.