joomla templates top joomla templates template joomla

Nabór wniosków o ustalenie uprawnień...

gminachelmza.pl włącz . Opublikowano w Chełmża gminne

alt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży informuje, iż od dnia 01.08.2010 r. rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy trwający od dnia 01.10.2010 r. do dnia 30.09.2011r. 
Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy trwający od dnia 01.11.2010 r. do 31.10.2011 r. będą przyjmowane od dnia 01.09.2010r.  W przypadku dziecka uczącego się w szkole ponadgimnazjalnej konieczne jest dostarczenie do dnia 08.09.2010 r., zaświadczenia szkolnego.
Jest ono niezbędne do wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Ponadto informujemy, że :

  1. w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy  złoży wniosek wraz z dokumentami: do dnia 31  sierpnia 2010 r.    ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października, w okresie od dnia 1 września 2010 r.,  do dnia 31 października 2010 roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2010 r.

  2. w przypadku złożenia wniosku, wraz z dokumentami, o wypłatę świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy w terminie :
    do dnia 30 września 2010 r.  ustalenie prawa  do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2010 r., od dnia 1 października 2010 r.  do dnia 30 listopada 2010 r.
    - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2010 r.