joomla templates top joomla templates template joomla

Ogłoszenie w sprawie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

gminachelmza.pl włącz . Opublikowano w Chełmża gminne

W związku z zamiarem przygotowania przez Gminę Chełmża wniosku aplikacyjnego obejmującego budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach PROW 2007-13 ogłasza się nabór zgłoszeń osób chętnych do uczestniczenia w inwestycji. Przewiduje się, że złożenie przez Gminę wniosku nastąpi w 2011 roku. Zgromadzone wnioski zainteresowanych mieszkańców będą poddane weryfikacji. Zlecone zostanie opracowanie stosownej dokumentacji technicznej dla każdego zakwalifikowanego gospodarstwa domowego. Zakłada się udział własny wnioskodawcy w wysokości ok. 3-4tys zł. Ilość wybranych wniosków do budowy oczyszczalni zależeć będzie od kryteriów umieszczonych w ogłoszeniu Urzędu Marszałkowskiego o naborze wniosków. Nabór wniosków w UG będzie trwał od dnia 18 do 29 października br – pokój nr 6. Rejestrowane będą tylko wnioski poprawnie wypełnione na aktualnym druku przygotowanym przez Urząd Gminy. Wnioski nieprawidłowo wypełnione będą zwracane bez rejestracji kolejności wpływu. Realizacja zadania będzie możliwa pod warunkiem uzyskania przez Gminę Chełmża decyzji o dofinansowaniu środkami PROW. Nie będą przyjmowane do realizacji wnioski z terenów, na których w najbliższym czasie przewidywana jest budowa kanalizacji sieciowej (część Nowej Chełmży, Pluskowęs, Zelgna, Nawry, Bogusławek, Kończewic oraz Zalesia). Szczegółowe zasady realizacji projektu określi regulamin.