joomla templates top joomla templates template joomla

Wyniki wyborów

gminachelmza.pl/ włącz . Opublikowano w Chełmża gminne

alt Wyniki głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.Wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany na wójta CZARNECKI Jacek Jerzy zgłoszony przez KWW "WIEŚ. do Rady Gminy Chełmża sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Chełmży. I. Dla wyboru Rady Gminy Chełmża utworzono 14 okręgów wyborczych.

do Rady Gminy Chełmża sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w
Chełmży.
I. Dla wyboru Rady Gminy Chełmża utworzono 14 okręgów wyborczych.
II. Komisja stwierdziła, co następuje:
A.1) Wyborów nie przeprowadzono w ............. okręgach wyborczych, tj. okręgu nr ............., nr
............., nr ............. z powodu braku zarejestrowanych list kandydatów na radnych, w związku
z czym ............. mandatów pozostaje nieobsadzonych.
B. Głosowania nie przeprowadzono w ............. okręgach wyborczych, tj. w okręgu nr ............., nr
............., nr ............., w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza
od liczby mandatów w okręgach. Po obsadzeniu mandatów bez głosowania w okręgach tych
pozostaje ............. mandatów nieobsadzonych.
III. A. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 9 obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w okręgach i
uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na
poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list, ustaliła następujące wyniki wyborów.
Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat.
Wybory odbyły się.
Głosowanie przeprowadzono.
1. Głosów ważnych oddano 248
2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów
ważnych:
Lista nr 18 — KWW "WIEŚ" 106
1) GLASZKA Benedykt 106
Lista nr 20 — KWW NAWRA 34
1) JEZIORSKI Benedykt 34
Lista nr 24 — KWW WSPÓLNE DZIAŁANIE 108
1) KURDYNOWSKA Dorota Zofia 108
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:
KURDYNOWSKA Dorota Zofia 108
z listy nr 24 KWW WSPÓLNE DZIAŁANIE