joomla templates top joomla templates template joomla

K O M U N I K A T

chelmza.pl włącz . Opublikowano w Chełmża wiadomości

altBurmistrz Miasta Chełmży informuje, iż Urząd Miasta przystąpił do opracowania projektu budżetu na 2012 rok. Wnioski i uwagi do projektu należy składać w terminie do 12 września br. w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży (pokój nr 2). Powinny one zawierać:
rodzaj przedsięwzięcia,
uzasadnienie jego celowości,
wielkość koniecznych nakładów finansowych,
źródła finansowania.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowych informacji udziela Skarbnik Miasta (pokój nr 7) tel. (56) 675 – 22 – 91 wew. 37.