joomla templates top joomla templates template joomla

KOMUNIKAT

chelmza.pl włącz . Opublikowano w Chełmża wiadomości

alt Mieszkańcom Chełmży przypominamy o obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości, podatku transportowego, wieczystego użytkowania gruntu, dzierżawy za grunt oraz opłaty targowej i od posiadania psów. Płatności (za wyjątkiem opłaty od posiadania psów, która płatna jest na konto ZGM sp. z o.o.) można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 2 (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 7.00-14.15, we wtorki w godz. 8.00-15.15), a także przelewem bankowym na rachunek nr 12 9486 0005 0000 2828 2000 0027 – BS Chełmno. Osoby fizyczne podatek od nieruchomości płacą kwartalnie, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada br.

Podatek od nieruchomości płacą właściciele nieruchomości, ich samoistni posiadacze, użytkownicy wieczyści gruntów oraz posiadacze nieruchomości lub ich części, jeśli to posiadanie wynika z umowy z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego (z wyjątkiem osób fizycznych - najemców lokali mieszkalnych niebędących odrębnymi nieruchomościami), a nawet ci, którzy posiadają je bez tytułu prawnego.
Osoby prawne podatek od nieruchomości płaca miesięcznie do 15-go każdego miesiąca.
Podatek od środków transportowych od osób prawnych jak i od fizycznych płacony jest w terminach do 15 lutego i do 15 września.
Termin opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu kończy się z dniem 31 marca bieżącego roku.
Podatek za dzierżawę gruntu płacony jest kwartalnie w terminach do 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października i 10 grudnia bieżącego roku.
Opłata od posiadania psa płatna jest bez wezwania i termin upływa 31 maja b.r., względnie w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie psa.