joomla templates top joomla templates template joomla

Szczegóły dotyczące naboru i weryfikacji zgłoszeń kandydatów na poszczególne kursy

chelmza.pl włącz . Opublikowano w Chełmża wiadomości

altPatent żeglarza – ukończone minimum 12 lat, dla osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w kursie, oświadczenie o umiejętności pływania, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

Kurs motorowodny - ukończone minimum 12 lat, dla osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w kursie, oświadczenie o umiejętności pływania, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - ukończone minimum 12 lat, dla osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w kursie,

Kurs instruktora żeglarstwa – ukończone 18 lat, wykształcenie minimum średnie, posiadanie od co najmniej 3 lat patentu żeglarza, oświadczenie o umiejętności pływania, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

Kurs wychowawcy kolonijnego - ukończone 18 lat, wykształcenie minimum średnie, oświadczenie o umiejętności pływania, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie.

Każdy kandydat zobowiązany jest dostarczyć niżej zamieszczone dokumenty:
- kwestionariusz osobowy,
- zaświadczenie lekarskie,
- zgoda rodziców do uczestnictwa w kursie dla osób niepełnoletnich