joomla templates top joomla templates template joomla

Liderzy innowacji w powiecie toruńskim

powiattorunski.pl włącz . Opublikowano w Chełmża powiatowe - Toruń

alt25 sierpnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu zgromadzili się samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz liderzy opinii z terenu powiatu toruńskiego, by porozmawiać na temat innowacji i miejscu innowacyjnych pomysłów i inicjatyw w strategii rozwoju powiatu i województwa. Współorganizatorem toruńskiego Forum Innowacji – jednego z cyklu spotkań odbywających się we wszystkich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego – był Urząd Marszałkowski.
Gości spotkania powitał Starosta Toruński Mirosław Graczyk. Otwierając Forum przedstawił innowację jako pojęcie bardzo szerokie, obejmujące nie tylko nowoczesne rozwiązania techniczne i odkrycia naukowe. Rozciągnął je także na administrację, zarządzanie i wszelkie nowatorskie rozwiązania organizacyjne, które mogą ułatwić codzienne życie mieszkańcom powiatu toruńskiego.

Kolejne prelekcje dotyczyły projektu CeZaRIS, mającego na celu pobudzenie innowacyjności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, założeń systemu GIS oraz innowacyjnego podejścia do zagadnień związanych z gospodarką przestrzenną. Szczególnie interesujące dla słuchaczy były analizy prognoz demograficznych i gospodarczych oraz ich skutków dla powiatu toruńskiego na tle wyników całego województwa.

Czy na terenie powiatu toruńskiego także realizowane są projekty, które można uznać za innowacyjne? O tym, że tak jest przekonali gości Forum wójt gminy Łubianka Jerzy Zająkała oraz pracownik Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich Starostwa Powiatowego w Toruniu Dariusz Wypych. Pan Jerzy Zająkała zaprezentował nowe spojrzenie na założenia, cele i efekty strategii rozwoju gminy oraz realizowany w gminie Łubianka projekt „Convenant of Majors” który działa na rzecz obniżenia emisji dwutlenku węgla poprzez zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii. Konwent powołany z inicjatywy Komisji Europejskiej zrzesza 1903 sygnatariuszy z całej Unii Europejskiej, a gmina Łubianka była pierwszym polskim uczestnikiem przedsięwzięcia.
Pan Dariusz Wypych z toruńskiego starostwa zaprezentował projekt edukacyjny „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna”, którego celem jest takie kształcenie absolwentów szkół zawodowych, by byli oni poszukiwanymi pracownikami, których kwalifikacje w pełni odpowiadają potrzebom pracodawców. W tym celu w ramach projektu, we współpracy z partnerami z Finlandii oraz Włocławka, powstanie platforma dialogu i porozumienia między pracodawcami, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. W założeniach projektu zwrócono także uwagę na istotną potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli praktycznej nauki zawodu, by oni także na bieżąco zapoznawali się z nowinkami technicznymi i rozwojem poszczególnych dziedzin i mogli tę wiedzę przekazywać uczniom.

Prelekcje stały się przyczynkiem do dyskusji, a celne uwagi i przemyślenia uczestników Forum będą stanowiły wkład do przygotowywanej przez Urząd Marszałkowski aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji (RSI). Warto przypomnieć, że cykl Forów odbywających się we wszystkich powiatach województwa ma na celu wysondowanie w jakim kierunku powinna zmierzać ta aktualizacja, by RSI odpowiadała oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców województwa i by zracjonalizować wydatki przeznaczone na rozwój innowacyjności regionu.