joomla templates top joomla templates template joomla

Pierwsza Sesja nowej Rady

powiattorunski.pl włącz . Opublikowano w Chełmża powiatowe - Toruń

alt

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego III kadencji informuje, że w dniu 2 grudnia 2010 r. o godz. 13.00,
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, I piętro
odbędzie się I Sesja Rady Powiatu Toruńskiego IV kadencji.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne:

 • a) otwarcie I Sesji Rady Powiatu,
 • b) wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego,
 • c) złożenie ślubowania przez radnych.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Autoprezentacja radnych.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, Starosty, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu.

7. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu:

 • zgłaszanie kandydatów,
 • przedstawienie regulaminu wyboru,
 • przeprowadzenie głosowania,
 • odczytanie uchwały stwierdzającej wybór.

8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu:

 • zgłaszanie kandydatów,
 • przyjęcie regulaminu wyboru,
 • przeprowadzenie głosowania,
 • odczytanie uchwały stwierdzającej wybór.

9. Wybór Starosty Toruńskiego:

 • zgłaszanie kandydatów,
 • przyjęcie regulaminu wyboru,
 • przeprowadzenie głosowania,
 • odczytanie uchwały stwierdzającej wybór.

10. Wybór Wicestarosty Toruńskiego:

 • zgłaszanie kandydatów,
 • przyjęcie regulaminu wyboru,
 • przeprowadzenie głosowania,
 • odczytanie uchwały stwierdzającej wybór.

11. Wybór pozostałych członków Zarządu:

 • zgłaszanie kandydatów,
 • przyjęcie regulaminu wyboru,
 • przeprowadzenie głosowania,
 • odczytanie uchwały stwierdzającej wybór.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia.

14. Zamknięcie I Sesji Rady.

Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej www.powiattorunski.pl (SAMORZĄD POWIATOWY > Najbliższe sesje > Projekty uchwał Rady Powiatu).

wstecz