joomla templates top joomla templates template joomla

Weź udział w badaniu satysfakcji klientów 10 Urzędów powiatu toruńskiego

powiattorunski.pl włącz . Opublikowano w Chełmża powiatowe - Toruń

W połowie grudnia 2010 r. w 10 Urzędach powiatu toruńskiego uruchomiono system pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów. Stanowi on jeden z elementów projektu partnerskiego „Kompetentna kadra, profesjonalny urząd - atutem powiatu toruńskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania V - Dobre Rządzenie (więcej informacji o projekcie na stronie www.tnoik.edu.pl)Liderem projektu jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” w Toruniu a Partnerami projektu jest 10 Urzędów powiatu toruńskiego:
  • Starostwo Powiatowe w Toruniu
  • Urząd Miasta Chełmży
  • Urząd Gminy Chełmża
  • Urząd Gminy w Czernikowie
  • Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce
  • Urząd Gminy w Lubiczu
  • Urząd Gminy w Łysomicach
  • Urząd Gminy w Łubiance
  • Urząd Gminy w Obrowie
  • Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej

Odtąd przynajmniej raz w roku monitorowany będzie poziom satysfakcji klientów w w/w Urzędach, natomiast wyniki pomiaru będą podstawą do poprawy świadczonych usług dla mieszkańców gmin.
Badanie satysfakcji klientów Urzędu realizowane jest w oparciu o papierowy i internetowy kwestionariusz ankiety. Klienci Urzędów mogą wyrażać swoje opinie pisemnie – wypełniając ankietę bezpośrednio w Urzędzie lub elektronicznie na stronie internetowej.

Podziel się Swoją opinią na tematy jakości naszej pracy:
-  wypełnij kwestionariusz na miejscu w Urzędzie,
-  on-line na stronie: www.badanie-urzedow.tnoik.edu.pl
lub www.powiattorunski.pl

Zachęcamy mieszkańców powiatu toruńskiego, aby wyrażali Swoją opinię na temat jakości otrzymanej usługi poprzez wypełnienie kwestionariusza ankiety.