joomla templates top joomla templates template joomla

Z prac Zarządu

powiattorunski.pl ; Iwona Piotrowska włącz . Opublikowano w Chełmża powiatowe - Toruń

altPierwsze lipcowe posiedzenie Zarządu odbyło się w środę 6.07. przed Sesją Rady Powiatu. Na posiedzeniu Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Toruńskiego w latach 2011-2013, który był przedmiotem obrad IX Sesji Rady.

Po raz kolejny członkowie Zarządu spotkali się 20.07. Analizowali wówczas możliwości realizacji badań profilaktycznych dla mieszkańców po zmianach przepisów prawa. Temat ten będzie jeszcze przedmiotem obrad. W drodze uchwały Zarząd powołał komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Ponadto uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gm. Zławieś Wielka oraz wyrażono zgodę na przystąpienie do konkursu o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu pn. „Roboty budowlane mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach użyteczności publicznej stanowiących mienie powiatu toruńskiego”. W kolejnym punkcie Zarząd podjął decyzję o wydatkowaniu środków z dz. 900 w związku z koniecznością konserwacji kotłowni w DPS w Browinie. Na zakończenie po dokładnej analizie członkowie Zarządu zwiększyli stawkę żywieniową dla DPS oraz stawkę dla lekarzy orzeczników w Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Na posiedzeniu w dniu 27.07. Zarząd w drodze uchwały powołał Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego. Przyjął również dwa projekty uchwał: w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko–Pomorskiego oraz w sprawie delegowania osób do udziału w pracach Związku. Zarząd zapoznał się również z propozycjami składów osobowych warsztatów, będących elementem prac nad Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego oraz omówił propozycje zmiany koncepcji ogrzewania ciepłej wody w DPS w Browinie. Na zakończenie członkowie Zarządu wyrazili zgodę na realizację przez DPS w Pigży projektu pn. „Gotować każdy może – kulinarna integracja mieszkańców DPS” w ramach EFS, PO KL. Projekt opiewać będzie na kwotę 50 tys. zł. (bez wymaganego wkładu własnego) i planowany jest do realizacji od 1.03.2012 r. do 31.05.2012 r.

Iwona Piotrowska